Opleiding Handlezen - Handlezen Praktische informatie

De praktische informatie over de Opleiding Handleeskunde
Informatie over data en prijzen vind je op de agenda-pagina.

1A  De basiscursus Handlezen 

      De basiscursus bestaat in totaal uit 20 les uur.
      Deze op zichzelfstaande cursus wordt op diverse locaties in (Noord en Midden) Nederland gegeven.
      De drie docenten zijn:
      Corina Broeze, Liesbeth Haken en Rebecca van Delden.
      Corina werkt vanuit Ommen, Liesbeth vanuit Stitswerd (plaatsje boven Groningen) 
      en Rebecca vanuit Groningen.

      De basiscursus is voor iedereen toegankelijk en vraagt geen specifieke vooropleiding. 
      Er is geen sprake van huiswerk en het volgen van deze cursus verplicht tot niets.
      
    
1B   Het Levenspadweekend

      Vanaf module 1B vinden alle lessen in principe in Groningen plaats.

      Een weekend (minimaal 10 lesuren) waarin jouw levenspad centraal staat. 
      Voorwaarde voor deelname is dat de basiscursus handlezen afgerond is. 
      Of dat recentelijk of in een verder verleden was is daarbij niet zo belangrijk.
      
      In het Levenspadweekend worden nieuwe onderwerpen behandeld.
      De lesmethoden zijn gevarieerd en zowel theorie, praktijk als reflectie komen 
      aan bod.
      Het is voor veel mensen en confronteren en inzichtgevend weekend.
      Waarbij het goed is om te weten dat het zeker geen weekend is 
      waarbij je rustig op je stoel kunt blijven zitten luisteren.
      We gaan namelijk op allerlei manieren contact maken met en kijken naar je levenspad.
     
      Na dit weekend kun je besluiten om door te gaan naar het 2e jaar van de opleiding.

2e   Het tweede jaar Handlezen 
     
  
      
Het tweede leerjaar bestaat uit 90 á 100 lesuren. Ofwel docentcontacturen. 
     Deze leergang wordt verzorgd door Rebecca met ondersteuning van de andere docenten.
     Incidenteel kunnen er gastdocenten uitgenodigd worden.     
          
     Afhankelijk van de deelnemers en de mogelijkheden van de docent
     wordt er een avond, dag of weekendgroep gevormd.
     Dit houdt in dat de uren in basis verdeeld worden over:

     - avonden van 2,5 uur (19.30 tot 22.00 uur)
     - hele dagen van 6 uur (10.00 tot 17.00 uur met één uur pauze)
     of
     - weekenden van 10 uur (10.00 tot 16.00 uur)

     Bij de avondgroepen zullen ook enkele dagen worden ingepland,
     omdat bepaalde onderdelen van het programma zich hier voor lenen.

     Het tweede leerjaar is in principe toegankelijk voor wie het 1e leerjaar goed afgerond heeft.
     De uiteindelijke beslissing tot al dan niet toelating ligt echter bij de docent.
     
     De rode draad in het 2e jaar is zelfkennis.
     In het tweede jaar moet rekening gehouden worden met een structurele hoeveelheid 
     (t)huiswerk, naast de groepsbijeenkomsten.
     Afhankelijk van achtergrond en leervermogen moet je zeker uitgaan van 5 uur per week. 
     Naast bestudering van de theorie worden er praktijkopdrachten gegeven. 
     Het huiswerk en de oefeningen zijn afwisselend, uitdagend en prikkelend.

     In het tweede jaar ga je je ook verdiepen in een (zelfgekozen) 
     handleeskundig thema, wat zijn weerslag vindt in een 'pronkstuk'.

     Een aantal opdrachten zullen als criteria dienen voor toelating tot het derde jaar.

3e   Het derde jaar Handlezen
  
        
     Het derde jaar is qua docentcontacturen hetzelfde als het 2e jaar: 90 á 100 uur.
     De lessen worden in hoofdzaak gegeven door Rebecca,
     met ondersteuning van de andere docenten.
     Begeleiding van het onderzoek is in handen van Liesbeth Haken.
     Ook in het derde jaar is er sprake van (t)huiswerk.
     
     Rode draad van dit jaar is duiden voor anderen    
     Steeds meer ook in de vorm van duidingen voorbereiden adhv handafdrukken en foto's.
     Daarnaast zal in het derde jaar met het onderzoek worden begonnen.
     Deze wordt in het vierde jaar afgerond. Je hebt er dus ruim de tijd voor.

4e  Het vierde jaar Handlezen
     
     lesuren
     Het vierde leerjaar bestaat uit ca 60 docentcontacturen. (kan afwijken, afhankelijk van groepssamenstelling ed)
     Er zal dit jaar iets meer tijd tussen de lessen zitten zodat je de tijd hebt om aan je onderzoek te werken
     en praktijkervaring op te doen. 
     Daarnaast begin je in de loop van dit jaar al aan je examenopgaven,
     die opgebouwd zijn uit diverse onderdelen.     
     
     Rode draad van dit jaar is 'jij en de praktijk van het handlezen'.

     Inhoud
     De eigen praktijkervaringen en de uitwisseling met medestudenten/toekomstige collega's
     gaan voor een deel de theorielessen vervangen. 
     Het komt er dit laatste jaar op aan om veel handen te 'lezen',
     zodat de eigen ervaringen steeds in de lessen ingebracht kunnen worden.

     Er zal in de lessen naast de praktische vragen en het uitwerken en verdiepen van ingebrachte handen 
     veel aandacht zijn voor thematisch duiden, werken vanuit clientenvragen en advisering.
    
     In het vierder jaar wordt verder het onderzoek afgerond en gepresenteerd.
     Dit onderzoek maakt deel uit van het examen.
     Dat bestaat verder uit diverse onderdelen, gedeeltelijk theorie en gedeeltelijk praktijk.
               
     
Diploma
     Als alle opdrachten en het onderzoek voldoende zijn
     en de theoretische kennis ook,
     ontvang je aan het eind van het vierde jaar je diploma.
     En hebben we feest!
     Laughing

Algemeen     

     Zwaarte van de opleiding

     Het uitoefenen van het vak handleeskundige is een grote verantwoordelijkheid.
     Ik stel me tot doel om je op te leiden tot een vakbekwaam handleeskundige.
     Bekend met je grenzen, bewust van je verantwoordelijkheid en vooral ook in staat
     om -puur vanuit de handen- zinvolle en adequate informatie te kunnen geven.

     Mijn doel is niet om zoveel mogelijk handleeskundigen af te leveren,
     maar om góede handleeskundigen op te leiden en je te helpen ontdekken waar jóuw kracht
     op het gebied van de handleeskunde ligt.

     De opleiding is aan de ene kant zo zwaar als de verantwoordlijkheid die het vak met zich meebrengt. 
     En aan de andere kant zo licht als de handleeskunde leuk is!

     Als je twijfelt of de opleiding geschikt of haalbaar voor je is, of je hebt vragen,
     dan kunnen we daarover een gesprek hebben. 
     
          
    Deelnemers
    Ik werk bewust met kleine groepen.
    In principe bestaat een groep daarom uit 5 tot 8 deelnemers.    
    Groepen kunnen (tijdelijk) samengevoegd worden als de situatie (groepsgrootte) daar om vraagt.
        
    Opgave
    Je geeft je per module / leerjaar op.
    Aanmelding voor 1A of 1B kan telefonisch of per mail.
    Voor de vervolgjaren werk ik met een inschrijfformulier. 
    
    Na elk jaar kun je dus besluiten om te stoppen.
    Er wordt alleen na het positief afronden van de volledige opleiding een diploma uitgereikt. 

    Lesgeld
    De opleiding is door de veranderde wetgeving van 2011 helaas weer btw-plichtig.  (21%).
    De prijzen zijn hierdoor dus tov voorgaande jaren gestegen.
    Dat geld komt ongetwijfeld ten goede aan onze samenleving, maar leuk is het niet.
    Mocht de btw-heffing er in de komende jaren alsnog afgaan dan wordt dat uiteraard direct 
    zichtbaar in een prijsverlaging.

    Voor data & prijzen zie agenda & programma
    
    Betaling
    Betaling van alle modules/leergangen kan in termijnen per bank of contant.
    Je ontvangt na je opgave een bevestiging met een termijnbetalingsformulier.
    Termijnbetaling is alleen mogelijk na invulling van dit formulier.  
    Uiteraard ben je na aanvang van de lessen verplicht het hele bedrag van dat jaar te betalen,
    ook als je tussentijds mocht stoppen. 

     Vakanties en vrije dagen:
    Ik streef er naar om juli en augustus lesvrij te houden.
    En als het enigszins mogelijk is qua planning de maand december ook.  

    Daarnaast zijn de officiele feestdagen uiteraard lesvrij
    en worden de vakanties van de basisscholen in het noorden zoveel mogelijk aangehouden.
    Van eenmaal vastgestelde data wordt niet afgeweken TENZIJ de hele groep (en de docent Laughing)
    er unaniem voor kiezen om de datum te verzetten.