Opleiding Handlezen - Opleiding

Handleeskunde algemeen

Onder de handleeskunde verstaan we de methode om iemands karakter, gezondheid,
kwaliteiten en groeimogelijkheden te "lezen" in de hand.

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hoef je niet helderziend te zijn
om de informatie uit de handen te duiden.
Het handlezen is een logische "wetenschap" die in principe door iedereen te begrijpen
en te beoefenen is. 

Het feit dat je handlezen kunt léren, dat het dus een gewone studie is, verbaast veel mensen.
Om het echter góed te leren heb je zoals in elk vak een paar jaar nodig.
Ik kan je een goede basis geven in 4 jaar.

Maar ook voor dit vak begint het échte werk pas ná de opleiding...
Want dan moet je alles wat je geleerd hebt weer heel kritisch bekijken, herkauwen
en zonodig loslaten om je eigen waarheid er in te kunnen leggen...

 lessen1

Ontwikkeling van de opleiding

De Opleiding Handlezen is ontstaan 'in de praktijk'.
Begonnen met een basiscursus (de eerste was in Hillegom ), volgde al snel de vraag om een vervolgcursus.
En vervolgens kwam na elke vervolgcursus de vraag om nóg een vervolg.
Na de verhuizing van Handsaam van Haarlem naar Groningen (begin '97) zijn deze losse cursussen
gebundeld tot leerjaren. Dit maakte het mogelijk om diepgaander te werken en ook met langlopende
verdiepings-opdrachten te kunnen werken.
Omdat verdieping een absoluut doel is (boven het 'kunstje van de handleeskunde' uitstijgen!)
voldoet deze vorm goed.

Het totale traject van deze Opleiding Handlezen bestaat uit vier leerjaren.
Met daarna nog de mogelijkheid tot een twee-jarige specialisatie Medische Handleeskunde.

HIeronder volgt heel in het kort de opbouw van de opleiding.
Ik hoop zo spoedig mogelijk tijd te hebben om ook de rest van de info hier te plaatsen.

Het eerste leerjaar bestaat uit modules Ia en Ib

Basiscursus (Ia): 20 lesuur.
Kennismaking met de handleeskunde in het algemeen
en je eigen handen in het bijzonder.
Deze basiscursus wordt op verschillende locaties in
het land door de docenten van het basisteam gegeven.

Levenspad-weekend (Ib) minimaal 10 lesuren
Een weekend lang intensieve verdieping met als rode draad: je levenspad.

Reflectie naar jezelf, via je handen en andere methodieken.
Een verrijkend en verreikend weekend!

Tweede jaar (II):
In het tweede jaar staat zelfkennis centraal.
Je moet jezelf kennen om een zuivere duiding te kunnen geven.

dus je eigen handen nog veel beter leren kennen,
bewust worden van je eigen kwaliteiten en houding.
zichtbaar krijgen hoe en waarom je reageert zoals je reageert.
We werken thematisch.

Daarnaast zetten we de eerste stappen op weg naar het verzorgen van een "algemene duiding".
Dit wil zeggen: in staat zijn karakter, talenten, ontwikkelingsmogelijkheden
en eventuele probleemgebieden te herkennen en te benoemen.
We sluiten het jaar af met een 'proefconsult'.

Derde jaar (III)
We gaan door met andere thema's en werken langzamerhand toe naar het werken vanuit vragen, thema's en problemen.
We maken een start met het  onderwerp adviseren.

Het werken met cliënten komt steeds centraler teliggen.
We gaan aan de slag met het duiden vanuit specifieke vragen,
thema's en problemen.
Verder gaan we kijken hoe je je eigen krachten zo effectief mogelijk in kunt zetten tijdens een consult.

In het derde jaar maken we ook een begin met het onderzoek

Vierde jaar (IV)

In dit jaar moet er vooral veel praktische ervaring opgedaan worden.
Dus veel handen lezen!
In de les komen nog diverse thema's langs en wordt er veel aandacht besteed
aan de praktijk en adviseren.
Daarnaast wordt het onderzoek in dit jaar afgerond en gepresenteerd.

Na het positief afronden ontvang je het
diploma van de "Opleiding Handleeskunde"

En let op: er wordt gesproken over jaren, hoewel het technisch gesproken
niet altijd kalenderjaren zijn. Het aantal uren staat echter per
leergang vast.

Voor alle jaren geldt dat er sprake is van huiswerk.
Denk hierbij niet alleen aan het leren van de theorie maar ook aan
het voorbereiden (duiden) van handafdrukken die we later in de les bespreken.
Lezen van boeken, zelfreflectie ofeningen en allerhande verrasende andersoortige opdrachten. 

Op deze site staat nog veel meer over de handleeskunde, zie bijvoorbeeld ook:

  • Consulten handlezen
  • Basiscursus handlezen
  • Artikelen handlezen
  • activiteiten kalender