Praktijk - Consulten - Behandelingen

Attentie: consulten zijn momenteel niet mogelijk
en onderstaande info is mogeljk verouderd door verhuizing naar buiten de stad.

Hier vind je informatie over de diverse consulten.

1. consulten algemeen
2. eerste consult
3. vervolgconsulten
4. 
kinderen in de praktijk 

 


1. Behandelingen algemeen

ik werk oa. met de Bach Bloesem Remedies, de Voetreflexzonetherapie,
de metamorfose massage en de Buteyko-ademhalingsmethode.

Voor behandelingen maak ik onderscheid
tussen een eerste consult en een vervolgconsult.
Een eerste consult neemt wat meer tijd.

De buteyko-ademhalingsmethode bestaat uit een training,
individueel of in groepsverband.
Zie bij "Buteyko" voor meer informatie hierover.
Voor welke behandeling(en) gekozen wordt hangt van de omstandigheden af.
Misschien kies je zelf heel bewust voor een bepaalde behandeling.
Bijvoorbeeld omdat je er in het verleden goede resultaten mee had, 
je er positieve verhalen over hebt gehoord of nav een verwijzing van arts of therapeut.

Startpunt is meestal dat je van bepaalde klachten áf wil komen
(pijn, aandoening, verstoring)
of juist ergens naar tóe wil groeien.
(vitaliteit, gezondheid, optimisme, vertrouwen op intuïtie, gezonde slaap).

Maar daarnaast zijn er nog andere redenen:

- "omdat het zo ontspannend is" 
   met name de voetreflex en metamorfosemassage worden ook als zeer ontspannend ervaren

- uit preventie:

  • "zo hou ik mezelf gezond en de stress buiten de deur"
  • "met één behandeling per 6 weken blijft mijn hoofdpijn weg"
  • "voetreflex in de wintermaanden ter voorkoming van voorhoofdsholteontstekingen"

- ter ondersteuning van andere behandelingen of begeleidingsprocessen
  Bijvoorbeeld:

  • Bachremedies bij psychotherapeutische sessies
  • Voetreflex om de bijwerkingen van de chemo-therapie te beperken
  • metamorfosemassage bij rouwverwerkingsprocessen
  •  ter ondersteuning van de persoonlijke ontwikkeling in het algemeen  

 Houd er rekening mee dat ik ter ondersteuning graag even in je hand kijk voor wat extra info.
Zo laat je hand zien welke behandelwijzen aansluiten bij je constitutie en kan ik een indruk
krijgen op welk niveau de heling nodig is.

Praktijkstraatzijde

2. Eerste consult

Een eerste consult duurt gemiddeld 1,5 uur.
Omdat in het eerste consult ook de intake plaatsvind duurt dit wat langer.
(waarin ik de informatie verzamel die belangrijk is om een beeld
krijgen van de situatie, achtergrond, ziektegeschiedenis, etc)

Voorwerk

Na een afspraak voor een eerste consult krijg je in de meeste gevallen
enkele vragenlijsten toegestuurd of wordt je gevraagd om
een aantal dingen voor me op papier te zetten.
Hoe dit er precies uit gaat zien is afhankelijk van je vraag
en/of de klachten.
In de veel gevallen gaat het bijvoorbeeld om een vragenlijst
over lichamelijke en/of emotionele klachten en een overzicht
van je ziekte/klachtengeschiedenis.

Deze vragen(lijsten) beantwoord je in alle rust thuis en stuur je me
enkele dagen voor onze afspraak retour.
Ik werk deze informatie dan voor ons gesprek uit.
Tijdens het consult heb je uiteraard de ruimte om dingen toe te voegen,
uit te leggen. En kunnen we er zo nodig dieper op ingaan.
Omdat ik dan al een eerste overzicht heb kunnen we doelgerichter werken.
Je hoeft bijvoorbeeld niet meer na te denken over lastige vragen.
(in welk jaar was die operatie? Hoe heet dat medicijn ook al weer?)

Aan het eind van het eerste consult zal ik een behandel-voorstel doen.
Hierin geef ik aan

  1. doel:       wat ik verwacht dat we kunnen bereiken.
  2. traject:    hoe ik denk dat we dat kunnen bereiken
  3. tijd:         hoelang ik verwacht dat dat gaat duren  

Als ik het gevoel heb dat een andere behandeling of aanpak
beter bij jou of bij je klachten past dan zal ik je dat zonder omwegen zeggen.
Ik ga alleen met je in zee als ik denk dat ik wat voor je kan doen.

Op basis van het behandelplan en de ervaring van het eerste consult
bepaal je of je een nieuwe afspraak wilt maken.
Zoja, dan is dat een

3. Vervolgconsult

Een vervolgconsult duurt gemiddeld een uur tot 5 kwartier.
We bespreken de reacties / ontwikkeling/ resultaten en vervolgen de behandeling.

Uiteraard staat het je volledig vrij om ten alle tijde te stoppen met de behandelingen.
Als je stopt hoor ik graag je motivatie (ter lering) maar je hoeft je natuurlijk niet te verantwoorden!

Opzet van het behandelplan gaat zoveel mogelijk in overleg zodat het afgestemd
kan worden op jouw persoonlijke mogelijkheden.
Zowel qua tijd, geld, energie als levenswijze.

 

------------------------------------------------------------


4

Kinderen in de praktijk

Kinderen zijn welkom in de praktijk.
Voor elke behandeling geldt echter dat een kind absoluut zelf moet willen.
Er wordt nóóit tegen de zin in van een kind behandeld.

In de praktijk ziet een kinderconsult er als volgt uit.

Nadat de afspraak voor het consult is gemaakt
wordt een telefonische of email update gegeven door
één van de ouders of verzorgers.
Hierin kunnen de problemen zoals ze door de omgeving worden ervaren
zonder censuur uitgesproken worden. 
Van mijn kant kunt je vragen verwachten over de zwangerschap,
de relatie van de ouders en gedrag van het kind (op school, tov broertjes/zusjes, tov de ouders)

Daarna volgt het daadwerkelijke consult.
Hierbij is in principe de jongen/het meisje aanwezig.
(Als dat om wat voor reden niet mogelijk is kan het in veel gevallen ook zonder zijn/haar aanwezigheid.
Dan wel is een uitgebreider gesprek met ouder/verzorgen nodig.
Behandeling kan dan bijvoorbeeld dmv de bachremedies of door energiewerk op afstand)

De oudere kinderen kunnen tijdens het consult zelf vertellen of uitbeelden wat
ze bezig houdt, ze krijgen mogelijk wat opdrachten of testjes (niet belastend,
eerder leuk) en afhankelijk van de situatie hun eerste behandeling.

Kosten

Omdat het bij kinderen erg verschilt (klachten, aard, constitutie) hoelang ik nodig
heb voor een eerste consult, werk ik met de volgende regeling:

De consultprijs is in principe gelijk aan het volwassenen consult.
Er wordt dezelfde tijd voor gereserveerd.
Echter, voor elk vol kwartier dat we bij het eerste consult eerder klaar zijn
gaat er 10,- euro van de rekening af.

Het spreekt vanzelf dat ik zo effectief mogelijk werk
en de consulttijd zo veel mogelijk beperk.
Ook om de belasting voor een kind zo laag mogelijk te houden.
(hoewel de meeste kinderen hier met plezier komen, gelukkig :-)

 

isagerringa